ZonDelen: jouw energie op een ander dak

Met de realisatie van de eerste collectieve zonnedaken in Appingedam en Spijk komt zonne-energie beschikbaar voor mensen die zelf geen zonnepanelen op hun woning kunnen, willen of mogen plaatsen. Medio 2020 worden er ca. 270 zonnepanelen geplaatst op het dak van Melkveehouderij Ritsema in Appingedam en de schietvereniging in Spijk. Samen goed voor bijna 140.000 kWh groene en lokale stroom die iedereen in de zogenoemde ‘postcoderoos’ kan afnemen.

In eerste instantie was het plan het eerste collectieve dak op het appartementencomplex ‘Middenschip’ boven de Albert Heijn te plaatsen. Dit bleek helaas niet mogelijk, omdat hiervoor 100% toestemming van alle VvE-leden nodig is. Met het daken van Ritsema en de schietvereniging kunnen we het plan alsnog uitvoeren. Voor de deelnemers die zicht hebben aangemeld voor het zonnedak in Appingedam verandert er niets, omdat het dak zich in dezelfde postcode (9902) bevindt. Deelnemers met de postcodes (9901, 9902, 9903, 9625, 9629, 9932 en 9937) kunnen ZonDelen afnemen binnen deze postcoderoos. Kuipers Installatietechniek uit Delfzijl zal in het voorjaar de zonnepanelen aanbrengen. Hiermee voldoet de coöperatie aan één van haar doelstellingen om zoveel als mogelijk gebruik te maken van lokale ondernemers bij de realisatie van haar projecten. Voor de financiering is een beroep gedaan op het Fonds Nieuwe Doen Groningen.

Voor het zonnedak in Spijk zoeken we deelnemers (bewoners of ondernemers) die als postcode 9979, 9983, 9984, 9906, 9907, 9908 en 9909 op hun woon- of vestigingsadres hebben. Zij kunnen ZonDelen afnemen binnen deze postcoderoos.

Hoe werkt het?

Ieder zondeel staat voor een energiecertificaat van 225 kWh per jaar. Per project zijn 302 zondelen beschikbaar. Door een of meerdere zondelen af te nemen krijgt u direct korting op uw energierekening. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Postcoderoosregeling. De Postcoderoos regeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) is door de overheid geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak liggen. De regeling geldt voor een periode van 15 jaar.

Elk zondeel (energiecertificaat) staat voor een evenredig deel van de opbrengst van de productie-installatie en over deze kilowatturen krijgt u uw energiebelasting terug. De verrekening daarvan gebeurt door uw eigen energiebedrijf op basis van een verklaring van de coöperatie. In deze verklaring, opgesteld na elk productiejaar, geeft de coöperatie aan hoeveel energie er is geproduceerd en hoeveel daarvan aan u als deelnemer is toegekend. Per zondeel zal dat ongeveer 225 kWh zijn. U krijgt de korting vervolgens verrekend op de eerstvolgende nota van uw energiebedrijf.

Hoewel de meeste energieleveranciers meedoen aan deze regeling is het belangrijk dat u vooraf even controleert of dat ook voor uw energieleverancier geldt. Een overzicht van deelnemende energieleveranciers is ook te vinden op de website van de Groninger Energie Koepel: Deelnemende energieleveranciers

U kunt deelnemen als u in één van de genoemde postcodegebieden woont en een kleinverbruikersaansluiting heeft. Bedrijven kunnen ook meedoen. De korting geldt tot een maximum van 10.000 kWh per jaar gaat en wordt alleen verrekend over de elektriciteit die u zelf verbruikt.

Lidmaatschap Eendracht

Deelnemers worden automatisch lid van de coöperatie Eendracht Energie. De kosten voor het lidmaatschap zijn € 15,00 per jaar voor particulieren. Indien u besluit om over te stappen naar onze eigen energiemaatschappij Energie VanOns is het lidmaatschap gratis!

Energie VanOns

De opgewekte stroom wordt verkocht aan Energie VanOns. Energie VanOns is een coöperatieve energieleverancier in 2014 opgericht om de duurzame ambities van lokale (burger-)initiatieven in het Noorden te ondersteunen en te versnellen. De noordelijke energiecoöperaties zijn eigenaar van Energie VanOns. Door de krachten van lokale energiecoöperaties te bundelen, maken we met elkaar lokale groene energie voor en van ons allemaal beschikbaar. Ook dit past bij onze filosofie om gebruik te maken van lokale organisatie en daarmee een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze omgeving.

Wilt u meer informatie over Energie VanOns dan kunt u deze vinden op de website: https://energie.vanons.org/.

Wilt u direct overstappen druk dan op onderstaande button. Uw overstap is in een paar minuten geregeld.

 

Direct overstappen

 

 

Voor iedere deelnemer die overstapt naar Energie VanOns ontvangt de coöperatie €75,00 per jaar. De opbrengst kan geïnvesteerd worden in nieuwe duurzame projecten, afhankelijk van een besluit van de algemene ledenvergadering.

 

Meedoen?

In het informatiememorandum vindt u alle informatie over het project. Deze heeft nog betrekking op het dak van het Middenschip, maar zal naar alle waarschijnlijkheid vergelijkbaar zijn voor het zonnedak bij Melkveehouderij Ritsema en de schietvereniging in Spijk. Binnenkort publiceren wij de aangepaste versie en zullen deze verspreiden aan de geïnteresseerden.

Mocht u enthousiast geworden zijn en uw eigen duurzame energie willen opwekken via ZonDelen laat het ons dan weten via onderstaande button.

 

Ja, ik doe mee

 

Uitgifte van de zondelen zal worden gedaan op basis van volgorde van aanmelding. Na ontvangst van uw aanmelding en het definitief maken van de uitgangspunten ontvangt u van ons een participatieovereenkomst. Door deze getekend retour te sturen is uw deelname verzekerd.

Wilt u eerst nog wat meer informatie dan kunt u contact opnemen met ons via het mailadres info@eendrachtduurzaam.nl.