Wij zijn Eendracht Energie, de coöperatie van ons allemaal!

doe jij ook mee? >>> Inschrijven voor ZonDelen

Eendracht Energie is de lokale energiecoöperatie van en voor iedereen. Actief in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Opgericht met als doel om samen werk te maken van een mooie en groene toekomst. Goed voor elkaar!

eerlijk betaalbaar

Wij hebben geen grote kantoren en dik betaalde directeuren. We stunten niet met tijdelijke aanbiedingen. Iedereen betaalt dezelfde, eerlijke prijs. Dat maakt ons betaalbaar.

lokaal duurzaam

Alles wat we doen is lokaal en duurzaam. Zo houden we geld dicht bij huis en dragen we bij aan de werkgelegenheid in de regio. Bijvoorbeeld door te investeren in schone energie.

voor en met elkaar

Coöperatief. Dat is ons uitgangspunt. Inwoners en ondernemers bedenken samen duurzame oplossingen voor en van onszelf. Slim en vertrouwd!

meedoen

In Appingedam en Delfzijl betalen we jaarlijks 28 miljoen euro aan onze energierekening. Dit geld komt grotendeels terecht bij vervuilende energiemaatschappijen en aandeelhouders in het buitenland. Dat kan anders! Met Eendracht stimuleren wij juist de regio door ons geld hier in te zetten. Word nu lid van Eendracht en kies voor de groenste en meest lokale energie.

nieuws

Zienswijze energievisie DAL-gemeenten

De ontwerpvisie ‘Ruimte voor energie’ lag van donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020 ter inzage. Het is een visie van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum op ‘de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie’. De ontwerpvisie is opgesteld om een visie en ruimtelijke afwegingskaders te hebben voor vooral zon- en windenergie […]

Verslag ALV 2019

Algemene Ledenvergadering 2019 Op 7 november was onze algemene ledenvergadering 2019. Naast de gebruikelijke formaliteiten was er deze keer een inspirerend en leerzaam verhaal over het energiegebruik in Appingedam door Sam van der Meij van de Innovatiewerkplaats ‘NextWorx’. Deze werkplaats is een initiatief van de Hanzehogeschool en Univé. NextWorx wil de regio uitdagen om samen […]

Appingedam zet verduurzaming op slot

PERSBERICHT – Een burgerinitiatief voor een grote zonneweide in Appingedam dreigt te sneuvelen omdat de gemeente op voorhand geen medewerking wil verlenen. De beoogde zonneweide van 45 megawatt in nagenoeg onbewoond gebied tegen het Eemskanaal en de grens met buurgemeente Loppersum kan groene stroom leveren voor alle huishoudens in beide gemeenten. De locatie en zelfs […]

energie

De grens is bereikt. Onze bodem zakt en aardgas raakt sowieso op. De CO2-uitstoot die ontstaat als gevolg van grijze stroom en aardgas is slecht voor het milieu. Wij hebben nú de kans anders om te gaan met energie! Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze eigen regio. De opbrengst van de energierekening investeren wij daarom in nieuwe en duurzame projecten. Zo maken we samen onze eigen omgeving groen en klaar voor de toekomst.

goed voor elkaar.

eendracht

onze missie

Duurzaamheid voor iedereen! Daar staan en gaan we voor. In de coöperatie werken we samen aan een vitale regio, waar het prettig leven, wonen en werken is. Nu en later.

onze visie

We nemen de touwtjes in handen en werken samen aan een duurzame toekomst. Waar energie niet eindig is. Met elkaar creëren we slimme en aantrekkelijke oplossingen welke toegankelijk en betaalbaar zijn.

onze doelen

Circulair, groen en schoon. Daar streven we naar. We starten met energiebesparing en schone energie. Die is 100% lokaal en 100% duurzaam. Om zo snel mogelijk aardgasvrij en energieneutraal te zijn.

partners

 

goed voor elkaar.