Verkiezingen Eemsdelta: hoe duurzaam zijn de plannen voor onze gemeente?

Energiecoöperaties zijn van alle kleuren. Jong en oud. Links en rechts. Leden hebben niet een specifieke politieke voorkeur. Wat wij samen belangrijk vinden is duurzame energie voor iedereen bereikbaar te maken. Want anders is onze toekomst in gevaar en kunnen we andere wensen in ons prachtige gebied niet realiseren. Immers, energie is overal en onlosmakelijk met ons leven verbonden. In wonen, werken, vervoer, vrije tijd en geld. Geld wat we kunnen overhouden als we energie besparen en zelf energie opwekken. Daarom hebben wij de partijen voor de Eemsdelta verkiezingen getoetst op hun plannen voor duurzame energie. De top 10.

#10 | Jongerenpartij Eemsdelta
Jongeren hebben de toekomst. Maar hoe duurzaam is die in Eemsdelta? Bij de jongerenpartij is er weinig aandacht voor. De partij wil binnen nu en circa vier jaar overstappen van gas naar waterstof voor huishoudens, wat onmogelijk is. De partij weet duidelijk niet waarover het spreekt. En verder moeten we stoppen met het aanleggen van nieuwe windparken. Beste Jongerenpartij: de duurzame toekomst maken we zelf. Jongeren zeker. Wij komen graag eens kennis overdragen.

#9 | VVD
De VVD juicht ondernemende en participerende bewoners toe. Als coöperaties voelen wij ons dan wel aangesproken. Toch is de VVD terughoudend met nieuwe ontwikkelingen in zon en wind, met een uitzondering voor de industriële ontwikkeling nabij Oosterhorn. Concreter wordt het niet, behalve dat de partij lokale initiatieven en verduurzaming van de industrie en chemische bedrijven wil verbinden. Hoe dan?

#8 | Lokaal Belang Eemsdelta
Lokaal Belang Eemsdelta begint goed door in te zetten op een stimuleringsregeling voor het terugdringen van energieverbruik bij woningen. Energie moet op daken worden opgewekt. Maar concreter dan ‘gratis informatie en advies over maatregelen’ wordt het niet. De partij is tegen nieuwe wind- en zonneparken. Dat vinden wij jammer, want onder voorwaarden kan dat op een goede manier en kunnen inwoners er juist van profiteren. En: we hebben het gewoon nodig.

#7 | Seniorenpartij Eemsdelta
De seniorenpartij wil meer aandacht voor onder andere klimaatadaptatie, het klimaatakkoord van Parijs, CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen. Minder CO2 en fossiel bedoelen zij denken we. Duurzaamheid is voor hen een belangrijk thema, zodat kinderen en kleinkinderen ook nog een fijn leven hebben. Zonne-energie moet met subsidie voor iedereen bereikbaar zijn, maar het landschap moet wel intact blijven. Er is ruimte voor windmolens in dunbevolkte gebieden en langs snelwegen. De partij wil daadkrachtige plannen, maar heeft die zelf nog niet echt.

#6 | Gemeentebelangen Eemsdelta
Duurzame energie staat bovenaan het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Eemsdelta. Maar klopt dat inhoudelijk ook? Gemeentebelangen wil inzetten op lagere energielasten voor inwoners door mee te doen in coöperatievormen. Daar worden wij blij van! De partij wil alternatieve vormen van energie toestaan, maar windmolens en zonneparken gaan in de ban. Dat is heel jammer voor burgerinitiatieven voor dorpsmolens en zonneweides. Helaas, het goede begin wordt niet afgemaakt.

#5 | ChristenUnie
De ChristenUnie wil veilig en gezond kunnen leven. Prima, daar is niemand tegen. Dat betekent volgens de partij: verduurzamen, recyclen en hergebruiken. Ruimte geven aan groen. Alle huizen moeten in 2040 aardgasvrij zijn. Jammer is dat de ChristenUnie daarvoor alleen het Energieloket wil inzetten, terwijl lokale coöperaties daar een geweldige bijdrage aan kunnen leveren. Er is geen ruimte voor nieuwe windparken, maar de partij ziet dorpsmolens en zonneparken van burgerinitiatieven wel zitten. Het had voor ons nog wat concreter gekund.

#4 | GroenLinks
Een radicale energietransitie en betaalbaarheid voor iedereen. Er moet veel gebeuren in onze nieuwe gemeente zegt GroenLinks. Met een prioriteit voor woningisolatie. Experimenteerruimte en een kenniscentrum voor duurzaam bouwen en wonen. In een open dialoog moet Eemsdelta koploper zijn van energietransitie, duurzaamheid en sociale vernieuwingen. Door intensieve samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers voor 50% lokaal eigendom. Daar weten wij wel raad mee, al komen lokale energiecoöperaties in het programma niet voor en vinden we die 50% veel te zuinig voor de groenste partij.

#3 | CDA
De klimaatopgave wordt volgens CDA voor een groot deel regionaal uitgevoerd. In dit traject is eerlijke, tijdige en volledige informatievoorziening tussen overheid en inwoners een absolute voorwaarde. De gemeente moet hierin faciliteren, naar energiecoöperaties en participerende inwoners. Wij doen graag mee! Er is ruimte voor de plaatsing van kleine windmolens bij agrarische bedrijven. De partij wil dat inwoners gaan meeprofiteren van de opwekking van duurzame energie op land. Projecten moeten voor 50% in lokaal eigendom komen. Net als bij GroenLinks vinden wij dat te zuinig, maar een faciliterende gemeente brengt het CDA in de top 3.

#2 | D66
D66 Eemsdelta staat voor een ambitieuze energietransitie en andere duurzame uitdagingen.
Eemsdelta gaat daarin een groot aandeel hebben in het opwekken van duurzame energie. De partij ziet vooral kansen voor inwoners, in plaats van bedreigingen. Want van energie die lokaal wordt opgewekt, kan lokaal worden geprofiteerd. Een gemeente waarin bewoners geld besparen door middel van energiecoöperaties. De voorbeelden zijn er al met 100% lokaal eigendom en honderden euro’s besparing per jaar voor bewoners! D66 is goed op de hoogte van wat burgers zelf coöperatief kunnen doen en wil daar verder op inzetten. In de fotofinish op nummer 2.

#1 | PvdA
“Wij willen als gemeente een voorbeeld zijn van duurzaamheid.” Het staat onderaan het programma geschreven, maar is veelbelovend. Volgens de PvdA Eemsdelta vraagt onze manier van leven om de beschikbaarheid van veel energie, die vooral van en in de eigen buurt moet zijn. Energiebesparing gaat daarbij voor alles. De partij kijkt voorbij de huidige mogelijkheden en wil nieuwe nutsvoorzieningen creëren. Opbrengsten worden aangewend voor het lokale belang en nieuwe vraagstukken. Samen met D66 is het de enige partij die het belang van energiecoöperaties goed ziet en wil deze steunen met kennis en geld. Dit geeft kansen voor nieuwe bedrijvigheid, innovatie en werkgelegenheid. Hier hebben wij niets aan toe te voegen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.