Berichten

Appingedam zet verduurzaming op slot

PERSBERICHT – Een burgerinitiatief voor een grote zonneweide in Appingedam dreigt te sneuvelen omdat de gemeente op voorhand geen medewerking wil verlenen. De beoogde zonneweide van 45 megawatt in nagenoeg onbewoond gebied tegen het Eemskanaal en de grens met buurgemeente Loppersum kan groene stroom leveren voor alle huishoudens in beide gemeenten. De locatie en zelfs de netcapaciteit om de zonnestroom via het elektriciteitsnetwerk naar woningen te brengen is geregeld, maar de initiatiefnemers lopen vast bij de gemeente. Hierdoor dreigt de verduurzaming in een groot deel van het geteisterde aardbevingsgebied voor jaren op slot te gaan.

De energiecoöperaties Eendracht, Lopec en Green Power uit Appingedam, Loppersum en Delfzijl werken met ontwikkelaar Soleila uit Groningen samen om een zonneweide ter grootte van maar liefst 78 voetbalvelden te realiseren. Een unieke samenwerking waardoor bewoners uit die gemeenten kunnen meedenken over de uitvoering. Zij profiteren van de lokale stroom en de opbrengsten. Door de omvang is het bovendien een grote stap in de verduurzamingsopgave waarvoor de gemeente staat. Op het gebied van duurzame energie behoort Appingedam namelijk tot de slechtste gemeenten van Nederland. Daarom vinden de coöperaties de houding en opstelling van het college van Appingedam onbegrijpelijk.

Johan Duut, voorzitter van Eendracht Energie: “De gemeente neemt een zeer formele houding aan en behandelt ons als een commercieel bedrijf. We zijn gewoon betrokken inwoners die werk willen maken van de noodzakelijke verduurzaming van onze huizen en snel van aardgas af willen, zonder dat we afhankelijk zijn van grote (buitenlandse) energiebedrijven of Russisch gas. We willen ons geld hier inzetten en daar zelf van profiteren. Bovendien moet er de komende jaren veel extra stroom komen voor de vele nieuwe elektrisch verwarmde huizen die worden gebouwd in het kader van de versterkingsopgave. We missen het meedenken van de gemeente hoe dit wel gerealiseerd kan worden. We worden op deze manier zelfs tegengewerkt. Dat is onbegrijpelijk.”

Omdat de gereserveerde netcapaciteit nu voor het burgerinitiatief verloren dreigt te gaan aan commerciële of zelfs fossiele initiatieven, staan de coöperaties mogelijk voor lange tijd met lege handen. Het netwerk in het Eemsdeltagebied zit vol en netbeheerders Tennet en Enexis geven aan dat dit voor 10 tot 15 jaar zo zal blijven (zogenoemde ‘congestie Weiwerd’). Duut: “Omdat er nog geen energiebeleid is wil de gemeente niet meewerken. Dat is onzin, want met ons initiatief kan de gemeente het beleid juist goed neerzetten. Volgens ons is dit de beste plek voor een zonneweide in Appingedam, met veel aandacht voor biodiversiteit, natuur en omgeving. We zien diverse mogelijkheden om het wel voor elkaar te krijgen, maar de gemeente staat niet open voor onze suggesties. We hopen dat zij heel snel tot een ander inzicht komen en we het initiatief kunnen redden.” Eendracht ontstond in 2017 uit een burgertop, georganiseerd door de gemeente zelf. Burgerparticipatie wordt aangemoedigd, maar strandt door het ontbreken van passend beleid en politieke onwil.