Stadscoöperatie Eendracht op SP-conferentie Klimaatrechtvaardigheid.

Op uitnodiging van de SP is Stadscoöperatie Eendracht naar Haarlem gekomen om daar een presentatie te houden over onze Stadsoöperatie, het ontstaan en wat de toekomst volgens ons gaat brengen.
Een conferentie met als insteek “een groene en een sociale revolutie!!!” Waar verschillende sprekers hun visie op het huidige klimaatbeleid lieten zien met voorstellen voor alternatieven.
Bekijk hier onder een verslag van de presentatie gegeven door Klaas Ebels voor de Stadscoöperatie.
Met dank aan Janny Ebels voor het aanleveren van het beeld materiaal voor dit verslag.

Officiële aftrap ledenwerfactie

Tijdens het Bloeifeest Bloeiend Verzet in Uithuizen heeft Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van SP de eerste folder van de Stadscoöperatie in ontvangst genomen.
Klaas Ebels heeft deze folder gepresenteerd op 21 april jl. en overhandigd aan Sandra, die met deze ook de officiële aftrap gaf aan de ledenwerfactie.